Nové vystoupení na trhu - Zumtobel Staff je nyní Zumtobel

Zumtobel Staff zahajuje svým vystoupením na trhu novou éru v historii firmy. Nová výtvarná podoba loga firmy - kombinace písma a ikony - symbolizuje fascinaci člověka světlem.
Nové vystoupení na trhu - Zumtobel Staff je nyní Zumtobel

Značka "Zumtobel Staff" bude nahrazena logem skládajícím se z ikony doplněné textem, které se nesmazatelně vryje do paměti a jehož těžištěm je jméno Zumtobel.

Nové logo lze velice snadno realizovat jako hologram, reliéf nebo LED na povrchu předmětů a také jej uplatnit v multimédiích.

Nové vystoupení na trhu je spojeno s celosvětovou kampaní pro posílení image, jejíž moto zní "Humanergy Balance" - tzn. vyváženost mezi emocionálním a biologickým působením světla na jedné straně a energeticky hospodárným a účinným zacházením se světlem na straně druhé. Startovní výstřel k zahájení kampaně oficiálně zazní na mezinárodním veletrhu architektury a techniky ve Frankfurtu "Light + Building" v dubnu 2006, na kterém budou představeny všechny značky firemní skupiny Zumtobel společně v jedné hale.
logo

© 2012 LUXPLAN, s.r.o.

webdesign by Ateliér Tomáš Tuč | Created by SOVA NET: sovanet.cz

foto: Zumtobel Lighting s.r.o.