Zumtobel Group Award: Vítězové

22. září 2014 proběhlo v Londýně vyhlášení vítězů Zumtobel Group Award, architektonického ocenění udělovaného výjimečným konceptům či nedávno realizovaným projektům, které výrazným způsobem přispívají k rozvoji a trvalé udržitelnosti lidmi vytvořeného prostředí a současně splňují nároky na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů. Mezinárodní porota vybírala  z více než 300 přihlášených projektů ve třech kategoriích (Buildings, Urban Developments&Initiatives a Applied Innovations) a vítězové si mezi sebou rozdělili 150 000 euro.  

 Buildings: Pediatrická klinika v Port Sudan - Tamasocciati Architects

Klinika Port Sudan

foto: Massimo Grimaldi

Pediatrická klinika v Port Sudan, přístavním městě republiky Súdán, se nachází v jedné z nejchudších oblastí Afriky s vysokou koncentrací uprchlíků. Kliniku nechala vystavět italská nevládní organizace Emergency a je jedním z mála míst v oblasti, kde se dětem dostane bezplatné zdravotní péče. 

Budova, navržená italských studiem Tamassociati Architects, se nachází v extrémních klimatických podmínkách a při její stavbě byly aplikovány moderní i tradiční technologie. Například kombinace mechanického a přirozeného (iránský systém badgir) ochlazování vzduchu vedla až k 70% úsporám energie. V maximální míře byly využity také místní materiály a zdroje. Ekologické využití odpadní vody z kliniky umožnilo výstavbu veřejných zahrad, které slouží jak veřejnosti, tak jako součást léčebného procesu.

Urban Developments&Initiatives: PRES Constitución - Elemental

Elemental - PRES Constitución - plán obnovy      foto: Elemental

Roku 2010 udeřilo v Chile zemětřesení následované vlnou tsunami. Město Constitución, ležící na ústí řeky Manle do Tichého oceánu, bylo téměř zničeno. Společnost Elemental 
dostala za úkol vypracovat a implementovat PRES Constitucion neboli plán rekonstrukce oblasti včetně strategie ochrany proti hrozbě tsunami a povodní v budoucnu. 
 
Stěžejním principem při tvorbě plánu byla těsná spolupráce s místními obyvateli, kteří v hlasování sami zvolili nejvhodnější variantu. Podél břehu řeky je v současnosti vysazován les, který dle matematických výpočtů i zkušeností z jiných oblastí dokáže zmenšit sílu a výšku vlny tsunami účinněji než povodňové hráze. Zároveň je rozšířen přístup veřejnosti k řece, jejíž břeh byl dříve převážně v soukromém vlastnictví. 
Rekonstrukce obydlí je realizována výstavbou plně funkčních "polovičních domů", které si jejich majitelé dostavují ve vlastním časovém a finančním  rozvrhu. 

Applied Innovations: SolarLeaf - Arup Deutschland GmbH

SolarLeaf - bioadaptivní fasáda

foto: Arup

Vítězným projektem této kategorie se stala společnost Arup se systémem SolarLeaf - první bioadaptivní fasádou na světě pro bytový dům BIQ House v Hamburku. Podstatou řešení jsou biořasy, pocházející z nedalekého ústí Labe, které uvnitř skleněných panelů, jimiž jsou obloženy dvě stěny domu, slouží jako bioreaktory. Díky procesu fotosyntézy pohlcují CO2, slouží jako stínící žaluzie a díky neustálému vystavení slunci jsou rychle rostoucím zdrojem biomasy dále využitelné jako biopalivo. Panely zároveň pohlcují solární teplo, které je pak dále využíváno pro ohřev budovy nebo vody. 

© 2012 LUXPLAN, s.r.o.

webdesign by Ateliér Tomáš Tuč | Created by SOVA NET: sovanet.cz

foto: Zumtobel Lighting s.r.o.